O projekcie

REALIZOWANE ZADANIE PUBLICZNE:

„Świętokrzyskie +”  w ramach działania wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego (mediów obywatelskich i lokalnych organizacji strategicznych), wspieranie rozwoju instytucjonalnego tych organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Zadanie polega na uruchomieniu nowego portalu informacyjnego jako medium obywatelskiego. Portal dostarcza informacje na temat Kielc i regionu świętokrzyskiego na temat wydarzeń mających miejsce w przestrzeni publicznej świętokrzyskiego z położeniem nacisku na promowanie inicjatyw patriotycznych.

W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt reporterski i uruchomiono portal Opinie.pl pod domeną https://portalopinie.pl/, w przestrzeni którego poruszamy kwestie społeczne, biznesowe, edukacyjne, polityczne i zdrowotne. Ważne miejsce zajmuje również kultura naszego regionu i wydarzenia sportowe.

Okres realizacji

Realizacja zadania obejmuje okres od 01.03.2023 do 31.12.2024

Wielkość dofinansowania

Całkowita wartość projektu to 139 000 zł.