Nie żyje ks.Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Miał 67 lat.

0
39
Ks. Tadeusz Isakowicz - Zalewski/ IPN

Nie żyje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Katolicki duchowny obrządków ormiańskiego i łacińskiego, pisarz, poeta i publicysta, zmarł w wieku 67 lat. Kilka ostatnich dni spędził w szpitalu.

Tadeusz Isakowicz-Zaleski urodził się 7 września 1956 w Krakowie.                         Był duszpasterzem osób niepełnosprawnych, prezesem Fundacji im. Brata Alberta, działaczem społeczny, duszpasterzem Ormian-katolików, działaczem opozycji antykomunistycznej w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pisarzem, poetą, publicystą oraz animatorem życia kresowego. Przez lata czynnie zabiegał o uznanie prawdy o ludobójstwie na Wołyniu i trudnej historii Polaków i Ukraińców na Kresach.